Räsyn toinen mahdollisuus

RÄSYLLE TOINEN MAHDOLLISUUS – Tekstiilien uusiokäyttö kotitalouksissa

On arvioitu, että Suomessa käytöstä poistetaan vuosittain noin 13 kiloa tekstiiliä asukasta kohden. Suomen ympäristökeskus arvioi vuonna 2015, että vaatteista ja kodintekstiileistä, joista luovutaan, ohjautuu kierrätykseen vain noin 14 % ja uudelleen käyttöön 30 %.

Projektimme tavoitteena on lisätä vaatteiden ja kodintekstiilinen kierrätystä ja uudelleen käyttöä.

Vaatteiden ja kodintekstiilien kierrätyksellä on pitkät perinteet. Asumismuotojen ja elintapojen muutos on ohentanut kotitalouksien ja ihmisten suhdetta vaatteiden ja kodintekstiilien uudelleenkäyttöön, esimerkiksi perinteisten räsymattojen valmistukseen.

Projektimme korostaa kotitalouksien ja ihmisten mahdollisuuksia vaikuttaa vaatteiden ja kodin tekstiilien kierrätykseen ja uudelleen käyttöön omilla toimintatavoilla.

Räsylle toinen mahdollisuus – projektia ovat toteuttamassa Osuuskunta Kankurin Ilo ja Kankurin Apu ry. Pääosin tapahtumat ovat Käsityökeskus Kankurin Ilossa..

Projektista ja sen toimenpiteiden suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista vastaa projektityöntekijä sekä hänen apunaan olevat vapaaehtoiset. Vapaaehtoisia kutsutaan mukaan yhteisölliseen toimintaan projektin aikana.

Projekti toimenpiteet:
AVOIMET TYÖPAJAT lahtelaisille ja lähialueen asukkaille
TUTUSTUMISET/ PEREHDYTYKSET ryhmät
IKKUNANÄYTTELY 24/7
KARTOITUS lahtelaiset ja lähialueen yritykset
UUSIOTUOTTEET
MYYNTITAPAHTUMAT
VAPAAEHTOISTEN toimijoiden VERKOSTON rakentaminen

Projektin tavoitteena on, että tietoisuus vaatteiden ja tekstiilien uusikäytöstä lisääntyy ja siihen syntyy pysyviä toimintatapoja.

– – – –